Øreåsen Skole, Ung Entreprnør
Skole

Øreåsen skole: Kreative elever i Rygge

Kathrine Tallis i Ungt Entreprenørskap i Østfold har den siste tiden jobbet tett på skolene i Rygge. Hun er imponert over elevenes kreativitet og skapertrang. 

Mens Moss kommune har valgt å stå utenfor Ungt Entreprenørskap så er Rygge en av Østfold-kommunene med størst engasjement i ordningen som har eksistert i Norge siden 1997. 

– Vi er glade for engasjementet i Rygge. Her har rektorene bestemt at samtlige barneskoler skal gjennom det samme programmet. Det vil si at det er tilbud til både 2. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn pluss samtlige elever på ungdomsskolen. Programmene for de forskjellige klassetrinnene er selvsagt forskjellige fordi elevene har forskjellige utgangspunkt. Men kreativiteten og engasjementet er veldig bra på alle trinn, sier Kathrine Tallis.

Løste hverdagsproblemer

Representanten for Ungt Entreprenørskap i Østfold var forleden på Øreåsen skole. Her skulle syvendeklassingene finne opp ting som kan løse hverdagsproblemer.

– Det kunne være både små og store hverdagsproblemer. Elevene fikk selv velge hva slags utfordringer de ville bidra til en løsning av. Aktiviteten ble avsluttet med at en jury kåret den beste oppfinnelsen. I dette tilfellet var det en gjeng med elever som «fant opp» en installasjon som skal hjelpe folk i dagligvarebutikken. En maskin som skal stå inne i butikken og gi kundene tips om hva de bør handle, middagstips, hvor ting står i butikken, varer til forskjellige typer allergier og mye annet nyttig på handleturen. En sånn maskin hadde sikkert mange satt pris på, sier Kathrine Tallis.

Til fylkesfinale
Vinneren på både Øreåsen skole og de andre skolene i Rygge går for øvrig videre til en fylkesfinale. Denne holdes på Høgskolen i Østfold i Halden i april 2019.

– Jeg må understreke at det på ingen måte er aller viktigst å vinne. Det viktigste er at man jobber med problemstillinger, samarbeider med andre, tenker kreativt og har stor skapertrang. Vårt mål er å jobbe med barn og ungdom slik at de kan skape verdier for fremtiden.

Grønne barn
Kathrine Tallis forteller at den grønne bølgen også har nådd barn og ungdom i Østfold.

– Barn og ungdom er veldig opptatt av bærekraftsproblematikken. Det blir stadig fremmet løsninger om hvordan man skal løse utfordringene med all plasten som forurenser havet vårt og det enorme forbruket vi har. Det er gledelig å se at neste generasjon viser ansvar for det som er rundt seg. 

Over 20 år
Ungt Entreprenørskap ble startet opp i Norge i 1997. – I starten handlet det mest om ungdomsbedrifter, men programmet har blitt enormt etter hvert. I Østfold er Moss den eneste kommunen som ikke er med i Ungt Entreprenørskap. Jeg vet ikke hvorfor, men det kan ikke handle om økonomi for prisen er 1.50 kroner pr innbygger. Men vi er likevel inne på skoler i Moss. 

Nøkkeland skole har valgt å betale seg inn i ordningen på egenhånd. I tillegg så samarbeider vi jo tett med de videregående skolene i Moss, men dette blir jo i regi av fylkeskommunen. Når Moss og Rygge slås sammen til en kommune fra 1. januar 2020 har jeg fått tilbakemelding om at samtlige kommuner i den nye storkommunen skal være med, sier Kathrine Tallis.

Tore Kubberød (tekst)

Jørn Mortensen (foto)

Øreåsen skole: Kreative elever i Rygge

Siste

To Top