VVteknikk Moss;
Hjem

– Oljefyren behøver ikke å død

Hos VV Teknikk på Bredsand er man oppgitt over at alle nå ser ut til å tro at det blir forbudt å bruke oljefyr fra 2020. De mener informasjonen som gis ut er misvisende, for oljefyren behøver slett ikke å dø. Med enkle og rimelige grep kan den nemlig brukes videre.

– Gang på gang serverer Miljødirektoratet, Enova og andre statlige organer misvisende og direkte feil informasjon om forbudet mot oljefyring. «Alle» tror dermed at de må kaste ut oljefyren sin og finne alternative varmekilder. Men faktum er at det på ingen måte blir ulovlig å bruke oljefyren i 2020, sier Terje Jordfall, energirådgiver hos VV Teknikk.

Galskap
Det er bruk av fossil olje, som blir rammet av dette forbudet. Men det betyr ikke at man behøver å kaste ut oljekjelen. VV Teknikk har nemlig løsninger som gjør at huseiere fortsatt kan fyre med olje.

– Realiteten er at man kan bruke fornybar bioolje i stedet. Med enkle og ofte rimelige grep kan man konvertere fyringsanlegget til bioolje. Har man et velfungerende fyringsanlegg, vil det derfor være galskap å kaste ut oljefyren. Heldigvis er det stadig flere som innser dette. 

Manglende kunnskap
Oslo Kommune har i mange år gitt økonomisk støtte til innbyggere som konverterer fyringsanlegget fra fossil fyringsolje til bioolje. 

– Staten derimot har en helt annen agenda. De vil av en eller annen grunn fyrkjelen til livs. Med så mange feilaktige uttalelser fra direktoratet og Enova, er det mye som tyder på at dette i stor grad skyldes manglende kunnskap.

Lite i den store sammenheng
Jordfall synes for øvrig det er svært betenkelig at Miljødirektoratet og Enova bruker så mye penger og ressurser på å bekjempe norske husholdningers bruk av fossil olje og parafin. 

– I følge Finansdepartementet var de årlige overføringene til Enova på 2,7 milliarder kroner i 2018. Norske husholdningers utslipp representerer en forsvinnende liten del av vårt totale utslipp av CO2. Totalt CO2-utslipp i Norge var i 2017 på 52 millioner tonn. 

Transport utgjorde nesten 10 millioner tonn av dette, mens husholdningene og oljefyringen ikke representerte mer enn cirka 0,5 millioner tonn av utslippet. Husholdningene representerer dermed ikke mer enn cirka en prosent av utslippet, og trolig er det ikke mulig å redusere mer enn maksimalt halvparten av dette, fordi bruken av olje og parafin er størst i den kalde perioden. Da importerer vi samtidig kraft fra kull og atomkraftverk i Europa.

Lokal forurensning
Energirådgiver Terje Jordfall mener Miljødirektoratet har hatt feil fokus i mange år når det gjelder oljefyring.

– Med en ensidig kamp mot oljefyren, har de oversett flere viktige tiltak som kunne ha bidratt positivt til å minske forurensingen lokalt. I de fleste europeiske land, har det fra tidlig 1990-tallet vært krav om reduksjon av NOx (nitrogenoksider) og sot, men i Norge har ikke myndighetene våknet før nå. Ved utskifting av oljebrennere til såkalt lav-NOx brennere, kunne vi ha redusert disse utslippet voldsomt for flere år siden.

– Lekkasje fra oljetanker kunne vært redusert hvis miljødirektoratet hadde fulgt opp sin egen lov og forskrift av 31.01.1997, hvor det er krav om inspeksjon og trykkprøving av alle oljetanker. Her har noen kommuner gjort en bra jobb, men de fleste har ikke hatt noe kontrollsystem i det hele tatt. Her burde Miljødirektoratet fulgt bedre opp.  Dersom man velger å kaste ut oljefyren, er jeg enig i at oljetanken må fjernes. Men husk at disse er ypperlig også til fornybar bioolje, som forøvrig ikke forurenser grunnen, om det skulle bli en lekkasje.

Andre alternativer
Terje Jordfall forteller at også andre fornybare løsninger, som el-kjel og fjernvarme, har sine svakheter.  – El-kjelen benytter strøm fra el-nettet, som de siste årene er blitt koblet opp mot det europeiske kraftmarkedet. Den er derfor bare fornybar om våren, sommeren og høsten. Om vinteren importeres, som kjent mye av strømmen, fra kull- og atomkraftverk i Europa. Andre alternative energikilder blir også mindre effektive om vinteren. Dette gleder blant annet varmepumper og solvarme, som gir mest varme om sommeren. 

Har du et velfungerende oljefyringsanlegg – ikke hiv det ut! Kombiner det gjerne med en varmepumpe, eller en annen form for fornybar energikilde. Oljefyren har vært, og vill fortsatt være en suveren back up-kilde, til de kalde dagene. 

Tore Kubberød (tekst)
Jørn Mortensen (foto)

– Oljefyren behøver ikke å død

Siste

To Top