City Syd

Hva skal «CitySyd» hete?

City Syd, Høyden, Bredsand, Varnaveien, Ekholt, Kallum, Melløs. Handelsområdet vi er en del av består av mange områder og navn. Nå er Tina Lorentzen ansatt som prosjektleder i området, og hennes første oppgave blir å bidra til et nytt navn området kan samles under. Og du kan komme med forslag til hva «barnet» skal hete.

15. oktober startet Tina Lorentzen opp sitt arbeid i Høyden/City Syd/Varnaveien-området. 25-åringen fra Moss, som har bachelor fra BI og master fra NTNU, er ansatt som prosjektleder i et selskap dannet av Høyden Utvikling og PSPress Reklame. Hun blir en slags utvidet «senterleder» for det som er Østfolds største handelsområde.

– Hovedoppgaven min blir å fremme området og bidra til at handelsenteret på grensen mellom Moss og Rygge styrkes ytterligere. Selv om Moss sentrum alltid vil ha sin posisjon så er området fra Høyden og Varnaveien ut til Bredsand det nye sentrum i storkommunen. Et ganske så spennende og annerledes sentrum, mer amerikansk med mange store varehus hvor folk kan kjøre bilen til døra, sier Tina Lorentzen.

– Tilgjengeligheten til området er også helt unik. Du har Ryggeveien og ikke minst kort avstand til E6. Dette gjør at Varnaveien/Høyden er et område med stort geografisk nedslagsfelt. 

Tre store bransjer
Bredden på handelen i området har blitt så stor at det ikke er en ting kundene ikke får tak i her. 

– Likevel er det tre bransjer som dominerer. Det ene er helse og velvære, hvor vi har både Lilleeng helsepark med sitt rikholdige innhold, og alle helse og velværeaktørene som har etablert seg i området for øvrig deriblant flere treningssentra. I tillegg har vi bilbransjen, hvor så å si samtlige lokale aktører holder til i et geografisk begrenset området. Den tredje bransjen som er veldig stor er bolig. Her er alt fra husbyggerne, de store byggevarehusene til interiørbutikkene som selger alt som trengs inni huset. 

Vil fjerne City Syd
I snart 30 år har City Syd vært navnet på området. Et navn Tina Lorentzen ikke er så veldig glad i.

– For det første er det ikke noe norsk navn. Dessuten er det allerede et område til som heter det samme. Googler du City Syd så får du de aller fleste treffene i Trondheim. Og spør du folk i Mosseregionen så sier de fleste enten Varnaveien eller Høyden. 

Kom med navneforslag
En jury er derfor satt ned for å se på mulighetene for et navnebytte på området.  – Vi har noen navneforslag allerede, men ønsker at innbyggerne skal involvere seg. 

Er det noen som har gode forslag til hva området skal hete så vil vi veldig gjerne ha innspill om det. Kanskje ligger det navnemuligheter der som er dekkende, eller kanskje er det noen gode historiske navn som er egnet? Men det er ikke lett å finne et samlenavn som skal dekke et område som gjør at næringsdrivende og beboere på både Bredsand, Ekholt, Høyden, Melløs og i Varnaveien føler seg hjemme i, sier Tina Lorentzen. 

De som har forslag på hva handelsområdet skal hete kan sende de til tina@city-syd.no eller mortensen@pspress.no. 

Tore Kubberød (tekst)
Jørn Mortensen (foto)

Hva skal «CitySyd» hete?

Siste

To Top