Hvor skal jeg følge med på nyheter?

Hva slags nyheter vi er opptatt av er jo veldig relativt avhengig av hvem vi er, hvor vi bor og ikke minst hva vi er interessert i. Vi liker å følge med på nasjonale og internasjonale nyheter, men hvor gjør vi dette? I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hvordan vi følger med på nyheter.

Internasjonale medier

Det finnes en rekke internasjonale medier det går an å sjekke ut, men vi anbefaler deg å følge med på internasjonale medier slik at du vet hva som skjer. Det er mange som synes det er gøy å følge med på saker som internasjonal presse skriver om Norge. Det å se på utenlandske nyhetssendinger er noe vi anbefaler deg å prøve, fordi de har ofte et helt annet perspektiv enn det vi er vant med.

Nasjonale medier

Når det er noe som gjelder for hele Norge er det lurest å følge med på nasjonale medier. Selv om de ofte har et hovedfokus på store byer er det ofte oppslag om lovendringer og ting som opptar hele landet. Det å følge med på nasjonale medier gir deg en god innsikt i hva som skjer rundt oss og hvorfor.

Lokale medier

Dette er nok noe av det som er mest populært på små steder der nesten alle kjenner alle. Jo større stedet blir, jo færre er det som følger med på lokalnyhetene. Det å holde seg oppdatert på hvem som blir gift, hvem som blir født og hvem som dør er vanlig å gjøre gjennom lokalavisen.

Sosiale medier

Dette er nok det folk flest følger med på, ettersom Instagram, Facebook, Snapchat og Twitter er en vital del av manges hverdag. Her får man ganske forskjellig type nyheter avhengig av hvem og hva man følger. Det er også mange som bare følger privatpersoner og ikke nødvendigvis nyhetskilder på disse mediene.

Hvor får du dine nyheter?