Helse & Velvære

Fontenehusets mammaer

Sist uke kunne Fontenehuset i Myraveien 26C på Kvaenjordet  feire sine to første året, og to av de som gledet seg aller mest var daglig leder Helene Molvig og Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien. De to kvinnene som trygt kan kalles Fontenehusets mammaer.

Fontenehuset er et dagtilbud til alle som sliter med en eller annen form for psykisk lidelse eller et rusproblem som de enten er på vei ut av eller fortsatt har.

– Vi kaller brukerne våre for medlemmer, og siden starten har antall medlemmer økt jevnt og trutt. Vi har nå 67 aktive medlemmer og 24 mulige medlemmer. Medlemmer som er både daglig og litt sjeldnere og som opplever at vi gir dem en meningsfull og aktiv dag. I tillegg støtter vi opp dersom noen av medlemmene vil studere eller søke seg ut på jobbmarkedet. Når det gjelder rus så er det ikke noe krav at medlemmene er rusfrie, men de får ikke være ruset på jobb eller ta rusmidler på huset, sier Helene Molvig.

Hun har vært daglig leder for Fontenehuset i Rygge siden dag 1 og ar vært leder for Fontenehuset i Rygge siden starten for to år siden, og hun er strålende fornøyd med utviklingen.

– Utviklingen i antall medlemmer og aktivitet har vært så stor at vi har gått fra å være tre ansatte til dagens fem. Vi fem har en svært så variert bakgrunn og kompetanse som sørger for at de to avdelingene vi har på huset får et meningsfylt innhold. Vi har også en medlemsgruppe med en svært så variert bakgrunn og med et kunnskapsnivå som er nyttig. Her er alt fra de som kun har ungdomsskolen til mastere og bachelorer, vi har agronomer og flere andre med solid faglig kompetanse.

Fontenehuset i Rygge var da det åpnet i mai 2016 det tiende fontenehuset i Norge. Nå er det 14 fontenehus, men Rygge er fortsatt det eneste i Østfold.

– I utgangspunktet er Fontenehuset for brukere fra Moss og Rygge, siden det er de to kommunene som har bidratt økonomisk sammen med Helsedirektoratet. Men nå er også Våler inne med økonomisk støtte. I tillegg har vi brukere fra store deler av Østfold og Follo helt inn til Ås, siden vi er det eneste Fontenehuset sør for Oslo.

Fontenehuset er åpent hver dag mellom klokken 08.30 og 15.30.

– I tillegg har vi cirka annenhver uke en kveldsaktivitet. Det kan være at vi samles på huset hvor vi lager middag, spiller, prater og koser oss i et hyggelig sosialt fellesskap. Eller det kan være at vi går en tur, spiller bowling, drar på konsert eller teater. Dette tilbudet er også for medlemmer som har fått seg jobb eller kommet ut i utdanning, slik at de fortsatt kan ha det viktige sosiale nettverket Fontenehuset er for mange av medlemmene.

Helene Molvig forteller at Fontenehuset i Rygge har valgt å satse på to avdelinger. – Vi har en avdeling for kontor og administrasjon, hvor støtten i forbindelse med jobb og utdanning også ligger. I tillegg har vi en kjøkken og hageavdeling, som både lager mat og i hagen dyrker en del av de ingrediensene som brukes på kjøkkenet.

Det var et stort antall inviterte gjester på to-års festen til Fontenehuset i Rygge. En av disse var Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien, som smilende kunne konstatere at dagtilbudet har blitt  enda bedre enn hun våget å tro på.

– Helene Molvig og jeg kan vel kalles mammaene til Fontenehuset. Hun har vært her siden dag en, mens jeg var den som satte i gang den politiske prosessen som endte med etableringen, smiler hun.

Ordføreren forteller at hun foreslo tiltaket i kommunestyret som en følge av at et annet dagtilbud skulle legges ned. – Og omtrent samtidig som jeg foreslo dette så kom det en henvendelse fra departementet om det samme. Vi tok en befaring på et fontenehus i Oslo, og de var interessert i å støtte opp om planene våre. Deretter fikk vi etablert et styre, satt av penger og så ansatt Helene Molvig som daglig leder. Uten å ha fått markedsført tilbudet så begynte medlemmene å komme, for mange kjente til tilbudet fra før. Når jeg i dag ser hvordan Fontenehuset i Rygge har utviklet seg så er jeg glad for at jeg foreslo dette. For tilbudet har blitt så mye bedre enn jeg våget å tro, smiler Inger-Lise Skartlien.

Av Tore Kubberød (tekst og foto)

Fontenehusets mammaer

Siste

To Top