Bjørn Evensen Soma sko, skoland,Eurosko
City Syd

Styrer 15 skobutikker fra Varnaveien

Bjørnar Evensen er største aksjonær i familien som eier Skoland. Men det er bare en liten del av hans skorike. Mossingen er nemlig med på eiersiden i hele 15 skobutikker som han styrer fra andre etasje over Skoland.

Samtlige butikker er i Eurosko-kjeden men drives som en egen organisasjon. – Jeg ble enig med en kollega som også har flere skobutikker om at vi skulle slå oss sammen til en felles organisasjon for totalt 15 butikker som har 80-90 ansatte. I utgangspunktet sto vi for 22 butikker, men noen er slått sammen og andre er solgt, slik at vi dag har en organisasjon bestående av 15 butikker, forteller Bjørnar Evensen.

Han har med det ansvaret for butikker på blant annet Aker Brygge, Kolbotn Torg, Kongsvinger, Drøbak, Askim, svenske Töckfors og Charlottenberg, på alle de tre kjøpesenterne i Moss og Rygge og Skoland. På Mosseporten senter sitter Bjørnar Evensen også med eierskapet til skobutikken Shoeday. Butikkene som styres fra City Syd fikk i fjor en netto omsetning på 103 millioner kroner med Skoland i Varnaveien som den største enkeltbutikken.

Gigantkjede
Samtlige butikker er en del av Eurosko Norge, en butikkeid kjede som består av over 300 butikker. – Med våre butikker så sitter vi på cirka 4,5 prosent av eierskapet i Eurosko Norge som har sitt hovedkontor på Solgård skog i Moss. Kjeden ble etablert i 1982 med 150 forskjellige eiere. Nå er antall eiere nede i 56. Utviklingen med færre og større enheter er helt nødvendig og noe vi ser skjer i alle bransjer. Det er flere organisasjoner som vår i Eurosko, og enkelte er også enda større, forklarer Bjørnar Evensen.

– Det er mange stordriftsfordeler som vi nyter godt av når vi nå har samlet 15 butikker under en paraply. Det handler om alt av innkjøp og andre funksjoner som kan gjøres felles. I likhet med i alle andre bransjer er konkurransen i skobransjen knallhard. Det handler derfor om å være effektive slik at kostnadene blir lavest mulig, noe som igjen gjør at vi kan være mest mulig konkurransedyktige.

Netthandel
En annen utfordring som har kommet de siste årene er netthandelen. Bjørnar Evensen forteller at netthandelen øker kraftig selv om den omsetningsmessig fortsatt er liten sammenliknet med handelen i butikk.

– Stadig flere kjøper sko gjennom Eurosko sin nettbutikk. For mange er det viktig å prøve skoene før de kjøper. Da kommer de gjerne til butikken og prøver før de drar hjem og bestiller via nettet. Det er viktig at vi er med på den digitale utviklingen. Det la vi blant annet vekt på da vi ved påsketider gjorde en betydelig oppgradering av Skoland i Varnaveien.

Skofamilie
Bjørnar Evensen og søsteren Hilde Kristin Longva kommer fra en familie med sterke skotradisjoner. I Byavisas lokaler i Skoggaten var det skoforretning og skomaker i 111 år. Søsknenes familie kom inn på eiersiden i 1924. Mathilde og Martin Soma var tante og onkel til Hilde og Bjørnars far. De kom fra Hedmark/Oppland til Moss for å drive skobutikk. Dermed kom det velkjente navnet Soma Sko inn.

Mathilde ekspederte mossinger gjennom rundt 50 år fra de kjøpte butikken til hun ga seg på 1970-tallet. Ekteparet Soma hadde ikke egne barn, og da endte det med at Bjørn ar Evensens far overtok skobutikken. Soma Sko-navnet eksisterer fortsatt som butikknavn.

FAKTA OM EUROSKO

  • Eurosko ble etablert i 1982
  • Eies av butikkeierne.
  • Eurosko er Skandinavias største skokjede med over 300 butikker.
  • Har butikker i både Norge, Sverige og Danmark.

Tore Kubberød (tekst og foto)

Styrer 15 skobutikker fra Varnaveien

Siste

To Top